Abans de la reparació

Quan estigui implicat en un accident de trànsit ha de realitzar el comunicat de danys vostè mateix per poder facilitar correctament les seves dades personals.

Si ha avisat a la seva companyia asseguradora, un pèrit vindrà a valorar els danys aproximadament entre les 24 i 48 hores després de presentar el comunicat i, si la reparació és important, en farà el seguiment fins al final.

Si té contractada una pòlissa a tot risc amb franquícia, l’abonament de la franquícia correspon a l’assegurat, però si no ha estat responsable del sinistre, podrà recuperar la franquícia dirigint-se a la seva companyia asseguradora.

Si té la pòlissa a tercers, no és responsable del sinistres i ha identificat el contrari, el compromís del pagament de la companya acostuma a trigar uns dies (segons els implicats en l’accident). Per poder iniciar amb celeritat la reparació del vehicle podrà fer-se càrrec de la factura i després recuperar l’import de la seva companyia en el moment de presentar la factura del taller.

Si la companyia no és fa càrrec de la reparació i és d’una magnitut considerable, hi ha la possibilitat que necessitem un abonament previ per a la compra de recanvis.

Si el seu vehicle ha estat declarat sinistre total per la companyia o decideix no reparar-lo, l’informem que el servei d’estada i custòdia té un cost de 25 euros per dia més iva.

Tenim acords amb totes les companyies asseguradores.

La reparació del seu vehicle s’iniciarà quan tinguem el compromís de la companyia resolt per poder activar la intervenció.

Durant la reparació

Les reparacions és porten a terme segons els estàndards de la marca del seu vehicle. Això ens diferencia de la majoria de tallers de xapa i pintura.

Tots els recanvis són ORIGINALS de la marca.

Encara que la reparació sigui a càrrec de l’asseguradora, si s’haguessin de canviar els pneumàtics podria ser que hagués d’abonar-los totalment o parcial.Alguns components en tots els vehicles estan sotmesos a un desgast i, en conseqüència, tenen una depreciació.

Durant el temps que el vehicle és al taller és solen produir curtcircuits a les bateries. Si no admet recarrega, la nova bateria és a càrrec del client/assegurat.

Les reparacions de mecànica del seu vehicle és faran al concessionari oficial de la marca. Per a això, el cotxe és traslladarà habitualment amb una grua.

Si la reparació és d’envergadura, és possible que el temps de permanència al taller sigui llarg. Excepcionalment, la reparació podria durar entre 2 i 3 mesos.

Si necessita un certificat de permanència, no dubti a demanar-lo al seu assessor al taller.

Mentre duri la reparació podem mantenir-lo informat per correu electrònic si ens el facilita. A mes, si necessita alguna fotografia, també ens la pot demanar i li farem arribar.

Si vol aprofitar el fet de tenir el cotxe al taller durant uns dies per fer-hi altres operacions de planxa i pintura que no siguin de l’accident, sol•liciti el pressupost al seu assessor.

El seu vehicle serà reparat a temperatures que danyaran objectes que no estiguin preparats per superar-les. Com a mesura de seguretat, li demanem que retiri tot allò que consideri de valor quan ens deixi el seu vehicle.

El seu vehicle serà reparat a temperatures que danyaran objectes que no estiguin preparats per superar-les. Com a mesura de seguretat, li demanem que retiri tot allò que consideri de valor quan ens deixi el seu vehicle.

Estem compromesos amb el medi ambient. La pintura utilitzada en el seu vehicle no conte dissolvents en compliment de les normatives europees.

Després de la reparació

Si l’assegurat és una persona jurídica a autònoma (en el cas de vehicle industrial), li correspon abonar l’IVA de la reparació.

Si ho prefereix, un cop reparat el vehicle, l’hi podem portar al seu domicili o oficina. Consulti amb el seu assessor de servei les condicions del seu cas.

El seu vehicle ha estat pintat. Li recomanem que durant un mes no el passi pel túnel de rentat ni el renti a pressió o amb aigua calenta, i eviti aplicar-hi cap tipus de producte químic. La pintura podria reaccionar i canviar d’aspecte, color o tacte.